Privacyverklaring Vitality personal training

Algemeen

Vitality Personal Training (hierna: Vitality) staat voor een gezonde en verantwoorde levensstijl. Hetzelfde geldt dan ook voor de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Of u nu supplementen koopt of met personal training aan de slag gaat: uw privacy en gegevensbescherming staan bij ons hoog in het vaandel. Kwaliteit is prioriteit. Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt als dat echt nodig is en alleen voor uitdrukkelijk bepaalde doeleinden. Hoe we dat doen? Dat leggen we u uit in dit Privacy Statement.Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Door gebruik te maken van de diensten op onze website laat u uw (persoons)gegevens bij ons achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en telefoonnummer in te vullen. Tevens kunt u een beoordeling achterlaten bij een product op de website. Hiervoor dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. Wij ontvangen deze gegevens en hebben een gerechtvaardigd belang om deze te gebruiken, namelijk om contact met u te kunnen opnemen.

Reageert u op een vacature bij Vitality en stuurt u uw cv mee? Dan verwerkt Vitality uw gegevens voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Gaan we onverhoopt niet met elkaar in zee? Dan vernietigen wij uw persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft de gegevens maximaal één jaar te bewaren.


Indien u gebruik maakt van onze webwinkel dient u ook persoonsgegevens in te vullen zodat wij de geplaatste bestelling uit kunnen voeren. Deze persoonsgegevens zijn voor- en achternaam, land, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele verdere persoonsgegevens die kunnen worden aangegeven bij notities. Deze zijn ook allen verplicht om in te vullen. U heeft de mogelijkheid om de bestelling thuis te laten bezorgen of dit bij een DHL of Post NL-servicepoint af te halen.Wij verwerken daarnaast uw persoonsgegevens wanneer u bij ons personal training afneemt. Hiervoor verwerken wij uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en relevante gezondheidsgegevens zoals recente operaties en het gebruik van medicatie. Ook worden er gegevens verwerkt gedurende het traject voor de optimalisering van het traject. Deze gegevens zijn lengte, gewicht, vetpercentage, vetmassa, spiermassa, spierpercentage, vetvrije massa, vochtpercentage, botmassa, BMI en het advies omtrent de dagelijkse hoeveelheid calorieën. Wij verwerken deze persoonsgegevens teneinde de overeenkomst met u in het kader van personal training goed uit te kunnen voeren. Voor het verwerken van gezondheidsgegevens zullen wij specifieke toestemming aan u vragen bij de inschrijving.Vanzelfsprekend verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Vitality daartoe op grond van de wet verplicht is, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of informatie. Wij geven bijvoorbeeld wel uw persoonsgegevens door aan een door ons ingeschakelde externe personal trainer, indien u daar gebruik van maakt.Nieuwsbrieven

Slechts met uw toestemming zult u een nieuwsbrief ontvangen. Wanneer u zich wenst af te melden voor onze nieuwsbrieven, kunt u hiervoor klikken op de afmeldlink die onderaan iedere e-mail van de nieuwsbrief of uitnodiging staat.

Cookies en passieve tracking
Vitality maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

Vitality gebruikt cookies om:

de website geschikt te maken voor uw interesses;

de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;

gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

We gebruiken deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren en (bijvoorbeeld) de paginaweergaven en de tijdsduur op elke pagina te bekijken. We denken u hiermee beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. De informatie wordt namelijk verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.Inlogportaal/App

Vitality maakt ook gebruik van een (beveiligd) portaal. Na aanmelding via het inschrijfformulier maakt u een gebruikersnaam aan met een wachtwoord. Met deze gegevens kunt u inloggen op het portaal. Ook maakt Vitality gebruik van een mobiele app waarop kan worden ingelogd met dezelfde inloggegevens. Binnen het portaal worden er ook persoonsgegevens van u verwerkt. Hier bevinden zich ook gezondheidsgegevens van u welke relevant zijn voor het traject van personal training. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan recente operaties of medicatie. Vitality heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken om de personal training aan te kunnen passen aan uw persoonlijke omstandigheden.Social Media

Op onze website maken we ook gebruik van een implementatie van Messenger. Dit is een applicatie van Meta (Facebook). Via deze applicatie kunt u vragen stellen welke via deze chat persoonlijk worden beantwoord. Hier komt geen bot bij aan te pas. U kunt van deze applicatie gebruik maken door in te loggen met uw facebook account of door te gaan als gast. Door gebruik te maken van deze applicatie gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid van Meta. Meer informatie hierover vindt u op de website van Facebook. Vitality is niet aansprakelijk voor het gebruik van deze Messenger applicatie.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website mogelijk links kan bevatten naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op eventuele gelinkte websites. Vitality is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

Google Analytics

De website van Vitality maakt gebruik van Google Analytics en hanteert daarbij de privacyvriendelijke instellingen zoals voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website).


Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

Vitality heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en de functionaliteit “gegevens delen” is uitgezet.

Wettelijke grondslagen


Wanneer verwerken we persoonsgegevens? Vitality verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag uit de AVG bestaat. Bij Vitality zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor het leveren van bestelde producten;  

noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Denk hierbij aan het verstrekken van persoonsgegevens aan de Belastingdienst in het kader van de loonbelasting;

noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan het analyseren en verbeteren van de dienstverlening;

met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van foto’s op de website van Vitality. Ook kunnen er foto’s worden geplaatst op sociale media, zoals Instagram, voor promotionele doeleinden.

Bewaartermijn/hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Vitality bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor de gegevens die u aan ons verstrekt gelden dan ook de volgende bewaartermijnen:


 • Sollicitatiegegevens
  • Sollicitatiegegevens van een afgewezen kandidaat dienen binnen 4 weken na de afronding van het proces te worden verwijderd. Indien de sollicitant toestemming geeft om zijn/haar gegevens langer te bewaren dan mag dit tot maximaal 1 jaar.
 • Personeelsgegevens
  • De gegevens van ons personeel worden conform de wettelijke bewaartermijnen bewaard. Dit houdt in dat twee jaar na uitdiensttreding de persoonsgegevens worden verwijderd, met uitzondering van de noodzakelijke gegevens voor de Belastingdienst.
 • Financiële gegevens en gegevens van de klanten (onder klanten vallen personen die bestellen in de webshop of personal training afnemen).
  • Voor uw dossier (in het geval van personal training en met hierin uw persoonsgegevens) en voor overige financiële gegevens geldt dat deze vanuit de fiscale wetgeving bewaard dienen te worden voor 7 jaar.
 • Overige gegevens, bijvoorbeeld gegevens van websitebezoekers.
  • Voor overige gegevens geldt te allen tijde dat de gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Hierbij kunt u denken aan de gegevens die u aanlevert bij het contactformulier met een vraag. Afhankelijk van de gestelde vraag worden deze gegevens in beginsel verwijderd na afronding van de vraag.


Derden/ geven wij uw persoonsgegevens door aan derden? 

Vitality gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Vitality daartoe op grond van de wet is verplicht of als de verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of om u te informeren.

Vitality maakt in het kader van de dienstverlening gebruik van meerdere (digitale) systemen waarin persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt, zoals:

 • Website en webshop
 • Betaalproviders, waaronder Paypal, Mollie en Bancontact
 • Apple e-mail
 • Mailblue
 • Vitality app

Met organisaties die voornoemde systemen aanbieden zijn afspraken gemaakt ter waarborging van uw persoonsgegevens. Vitality is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Wijzigingen


Vitality behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Vitality. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op onze website te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Vitality kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.Vragen en rechten

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren.

Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek, identificatie en eventueel aanvullende documentatie.

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan:

Vitality Personal Training

Beekveld 19

5258SH Berlicum

bryan@faceoffpt.nl

 

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.Contactgegevens

Vitality Personal Training

Beekveld 19, 5258SH Berlicum

T: 06-57754813

E: bryan@faceoffpt.nlCookies in gebruik op de website